Naša spoločnosť sa zaobera vyrobou paliet pre  automatizované a robotické linky, výrobných , logistických paliet.