STROJÁRSTVO

Presná výroba súčiastok a komponentov do strojov.